SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 253465 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > SPECIAL SAY

   » CHAT Now! « [ 93 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: SPECIAL SAY       - Views: 579 Change Timezone:
Namanh 21-Oct 2019 Monday 3:32 PM (31 days ago)
Sonak5011, Ifyouwant, GiangBui and 4 others  7 Likes  
              #1
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2 tuần rồi đen quá thua hết 20 củ. Nay kiếm lại giá trị nào a e ngang qua like e nhé 👍


_--------_

 
Sonak5011, Ifyouwant, GiangBui and 4 others  7 Likes  
 Like     

Advertisement

Namanh 21-Oct 2019 Monday 3:33 PM (31 days ago)            #2
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1/ BIAK over ft mạnh mẽ

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Namanh luc 21/10/2019 at 3:33 PM


_--------_

 
tuantomm88  1 Likes  
 Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 3:34 PM (31 days ago)            #3
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2/ Mitra kukar over ht mạnh mẽ luôn


_--------_

 
tuantomm88  1 Likes  
 Like     
tuantomm88 21-Oct 2019 Monday 4:14 PM (31 days ago)            #4
Senior Member


Posts: 398
Liked By: 174
Joined: 12 Mar 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
về luôn 2 ẻm hàng đầu tuần, thuận lợi quá bro ơi


_--------_
Bóng đá là 1 kênh đầu tư.

 
Namanh  1 Likes  
 Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 4:19 PM (31 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hii 2 e say tiếp a e nhé 


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 4:23 PM (31 days ago)            #6
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
3/ Daren fc over ht


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 4:23 PM (31 days ago)            #7
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
4/ Astana over 1.5 ht


_--------_

 
ThaoLeNguyen  1 Likes  
 Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 4:49 PM (31 days ago)            #8
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
4/ Astana over 1.5 ht
Say


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:14 PM (31 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Tiếp tục nào a e mới xong hết việc giờ mới say với chị cái


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:15 PM (31 days ago)            #10
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
5/ Fc Arges over 1.5 ht


_--------_

   Like     
GiangBui 21-Oct 2019 Monday 11:18 PM (31 days ago)            #11
Senior Member


Posts: 770
Liked By: 301
Joined: 24 Mar 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chúc bạn may mắn nhé


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Tổng số thành viên: 3245
 
Namanh  1 Likes  
 Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:26 PM (31 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
6/ Avai sc u19 over 4.5 FT


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:29 PM (31 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
5/ Fc Arges over 1.5 ht
Bom nổ ảo


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:35 PM (31 days ago)            #14
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
6/ GAIs goterborg u21 over 3.5 Ft


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:51 PM (31 days ago)            #15
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
6/ Avai sc u19 over 4.5 FTSay dc e này dang nghiên cứu tran say
 


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:52 PM (31 days ago)            #16
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
7/ Selo Sofia over 2.5 FT


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:53 PM (31 days ago)            #17
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
8/ Aberdeen over 1.5 ht mạnh mẽ


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:54 PM (31 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
9/ El entag over ht


_--------_

   Like     
Namanh 21-Oct 2019 Monday 11:55 PM (31 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
7/ Selo Sofia over 2.5 FT
Say


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:06 AM (31 days ago)            #20
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
8/ Aberdeen over 1.5 ht mạnh mẽ
Say mạnh mẽ


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:07 AM (31 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
9/ El entag over ht
Say hii full


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:12 AM (31 days ago)            #22
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
10/ Kolubara over ht ( Serbia)


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:16 AM (31 days ago)            #23
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
11/ Fc Gorodeya over ht


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:17 AM (31 days ago)            #24
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
12/Fatih over ht


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:18 AM (31 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
A e cứ đều tay tran nao mạnh mẽ hoặc Super VIP sẽ say sau ah


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:27 AM (31 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
12/Fatih over ht
Chưa say hii

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Namanh luc 22/10/2019 at 12:28 AM


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:28 AM (31 days ago)            #27
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
11/ Fc Gorodeya over ht
Say 😊


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:49 AM (31 days ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
12/Fatih over ht
Say 😊


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:50 AM (31 days ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
10/ Kolubara over ht ( Serbia)
Thua thằng ban chim 🐦 này


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:56 AM (31 days ago)            #30
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
12/ El entag over 3.5 Ft


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 12:56 AM (31 days ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
3/ Aberdeen over 3.5 ft


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 1:13 AM (31 days ago)            #32
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
12/ El entag over 3.5 Ft
Say 😊


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 1:16 AM (31 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
14/ Kolubara over ft


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 1:22 AM (31 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
15/ Elfsborg over 1.5 ht


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 1:24 AM (31 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
16/ Bodo glimt over ht Super VIP mạnh mẽ duy nhất 1 tran say thi say tiếp ko ngưng 😊a e can doi vào hợp lý nhé 👍


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 1:28 AM (31 days ago)            #36
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
17/ Rakow over ft


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 1:29 AM (31 days ago)            #37
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
18/ Limassol over ft


_--------_

   Like     
Namanh 22-Oct 2019 Tuesday 6:54 AM (30 days ago)            #38
Veteran Member


Posts: 1839
Liked By: 1011
Joined: 26 Sep 19
Followers: 10


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Say 3 e 15,16,17 chết thằng Bodoglim mẹ nó bom nổ ảo là biết rồi no a e 1 con Super VIP hẹn tối. Tks a e


_--------_

   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > SPECIAL SAY

Share this topic on:Change Timezone:   
 
21.1 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

34.204.173.36