Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 250788 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! «  [ 208 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 1094 Change Timezone:
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:34 AM (66 days ago)               #1
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Kansas city over 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     

Advertisement

hinh
15-Mar 2019 Friday 9:35 AM (66 days ago)            #2
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
FC Juarez (1-1); over 2.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:39 AM (66 days ago)            #3
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Kansas city over 1/2


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:43 AM (66 days ago)            #4
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

FC Juarez (1-1); over 2.5


2-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:44 AM (66 days ago)            #5
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Kansas city (1-0) làm nhẹ over 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:46 AM (66 days ago)            #6
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Kansas city (1-0) làm nhẹ over 1.5


2-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
vietsov
15-Mar 2019 Friday 9:47 AM (66 days ago)            #7
Veteran Member


Posts: 1444
Liked By: 781
Joined: 22 Jun 15
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

2-0 em đã về 😍Không phải tỷ số này nhé
 


_--------_

   Like     
vietsov
15-Mar 2019 Friday 9:51 AM (66 days ago)            #8
Veteran Member


Posts: 1444
Liked By: 781
Joined: 22 Jun 15
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

2-0 em đã về 😍Nó phải 3-0 thì mới hợp lý. 2-0 thì ko hay cho lắm
 


_--------_

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:52 AM (66 days ago)            #9
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Cucuta.D (1-0); over 1.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:54 AM (66 days ago)            #10
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by vietsov:

Nó phải 3-0 thì mới hợp lý. 2-0 thì ko hay cho lắm
 


Nó mới phẳng thêm 1 nữa mà 😀, chúc may mắn nhé 👍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:56 AM (66 days ago)            #11
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Cucuta.D (1-0); over 1.5ft


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
vietsov
15-Mar 2019 Friday 9:56 AM (66 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1444
Liked By: 781
Joined: 22 Jun 15
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Nó mới phẳng thêm 1 nữa mà 😀, chúc may mắn nhé 👍Thằng cup mexico sao 2-1 HT nhỉ. 1-1 có phải hay hơn ko 
 


_--------_

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:57 AM (66 days ago)            #13
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Cucuta.D (1-1); over 2.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:01 AM (66 days ago)            #14
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Cucuta.D (1-1); over 2.5ft


Nhanh vậy 2-1,em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:05 AM (66 days ago)            #15
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Confianca 2-2; over 4.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:09 AM (66 days ago)            #16
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Nautica 2-1; làm nhẹ over 3.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:24 AM (66 days ago)            #17
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Confianca 2-2; over 4.5ft


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
Quang lam
15-Mar 2019 Friday 10:27 AM (66 days ago)            #18
Active Member


Posts: 161
Liked By: 44
Joined: 06 Apr 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Đi bụi 😫
2 trận đi bụi luôn. 


_--------_

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:27 AM (66 days ago)            #19
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Nautica 2-1; làm nhẹ over 3.5


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:28 AM (66 days ago)            #20
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by Quang lam:

2 trận đi bụi luôn. 


Chắc đến giờ đen 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:30 AM (66 days ago)            #21
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Làm mã nữa thua nghỉ
Juarez 2-1; over 3.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:34 AM (66 days ago)            #22
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Marathon 0-3; over 3 3/4 > 3 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:41 AM (66 days ago)            #23
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Cả 2 cài số dze coi 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:56 AM (66 days ago)            #24
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Làm mã nữa thua nghỉ
Juarez 2-1; over 3.5ft


2-2 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:58 AM (66 days ago)            #25
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Marathon 0-3; over 3 3/4 > 3 1/2


Em đã về 1-3 thẻ đỏ 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
sharevn247
15-Mar 2019 Friday 11:08 AM (66 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1370
Liked By: 465
Joined: 20 May 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Em đã về 1-3 thẻ đỏ 😜
FT 3-0 mà 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PRO CHẾ A_CHIT_88
(Est. May 2016)

Hạng của đội: #71 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,634,687 Tổng số thành viên: 74
   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:20 AM (66 days ago)            #27
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Mã cuối buổi sáng

Club.S.Emelec -1/4 x2 ft
Over 3/4 >1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
Tân Huỳnh
15-Mar 2019 Friday 11:23 AM (66 days ago)            #28
Gold Member


Posts: 9186
Liked By: 10149
Joined: 18 Oct 15
Followers: 129


Tipsters
Championship:
AB$: -1,155,312.50
Ranked:
#4119

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Mã cuối buổi sáng

Club.S.Emelec -1/4 x2 ft
Over 3/4 >1/2


CHÀ, MÃ CUỐI HƠI CĂNG. THÔI MƯỢN CÁI OVER CAFE XEM SAO 

 


_--------_
- KÈO SỞ TRƯỜNG: 20-50$

- KÈO GIẢI TRÍ: 5-10$

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÁNH QUÁ, HÃY NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #12 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 22,628,437 Tổng số thành viên: 1047
   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:32 AM (66 days ago)            #29
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Mã cuối buổi sáng Club.S.Emelec -1/4 x2 ft
Over 3/4 >1/2


Thêm cái tỷ số 1-0: 2x 3.75


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:33 AM (66 days ago)            #30
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by Tân Huỳnh:

CHÀ, MÃ CUỐI HƠI CĂNG. THÔI MƯỢN CÁI OVER CAFE XEM SAO 
 


Mong có nổ 😀


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:40 AM (66 days ago)            #31
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Kết home mà away ép 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
Tân Huỳnh
15-Mar 2019 Friday 11:45 AM (66 days ago)            #32
Gold Member


Posts: 9186
Liked By: 10149
Joined: 18 Oct 15
Followers: 129


Tipsters
Championship:
AB$: -1,155,312.50
Ranked:
#4119

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Mong có nổ 😀THÔI, TỊT NGÒI RỒI 
 


_--------_
- KÈO SỞ TRƯỜNG: 20-50$

- KÈO GIẢI TRÍ: 5-10$

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÁNH QUÁ, HÃY NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #12 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 22,628,437 Tổng số thành viên: 1047
   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:55 AM (66 days ago)            #33
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 3:24 PM (65 days ago)            #34
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Edgeworth Eaghles over 2.5 ft
Over HT 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 3:27 PM (65 days ago)            #35
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Edgeworth Eaghles over 2.5 ft Over HT 1/2


U20 nhẹ 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 3:32 PM (65 days ago)            #36
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
B.Greens HT |v|


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 3:41 PM (65 days ago)            #37
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

B.Greens HT |v|


HT over 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 3:44 PM (65 days ago)            #38
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Edgeworth Eaghles over 2.5 ft Over HT 1/2


Đi bụi over HT 😫

H2: over 1 3/4 ft x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 3:47 PM (65 days ago)            #39
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Giải U20 Úc đi săn quên mang súng 🙄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:01 PM (65 days ago)            #40
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

HT over 1/2


Đi bụi HT 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:03 PM (65 days ago)            #41
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Edgeworth Eaghles over 2.5 ft Over HT 1/2


H2: 0-0; over 1.5 x3


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:16 PM (65 days ago)            #42
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

H2: 0-0; over 1.5 x3


Em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:20 PM (65 days ago)            #43
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Hume City over 1.5ft x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:37 PM (65 days ago)            #44
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Edgeworth Eaghles over 2.5 ft Over HT 1/2


Đi bụi cái over 2.5ft 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:51 PM (65 days ago)            #45
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Hume City over 1.5ft x2


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 4:52 PM (65 days ago)            #46
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Mel Knights 1-1; over 2 3/4 x2 ft

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi hinh luc 15/03/2019 at 4:55 PM


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hieubibi
15-Mar 2019 Friday 4:57 PM (65 days ago)            #47
Active Member


Posts: 282
Liked By: 59
Joined: 01 Feb 18
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hình như bọn u20 Úc này đá 40p 1 hiệp bro nhỉ 


_--------_

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:07 PM (65 days ago)            #48
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Mel Knights 1-1; over 2 3/4 x2 ftTin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi hinh luc 15/03/2019 at 4:55 PM


Thêm cái over 2.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:14 PM (65 days ago)            #49
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hieubibi:

Hình như bọn u20 Úc này đá 40p 1 hiệp bro nhỉ 


Đã đủ mà , hiện 86' nè


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:18 PM (65 days ago)            #50
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Thêm cái over 2.5ft


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:20 PM (65 days ago)            #51
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Adelaide united over 2ft
HT over 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:22 PM (65 days ago)            #52
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Adelaide (w) 2-2; over 4.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:34 PM (65 days ago)            #53
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Adelaide united over 2ft
HT over 1/2


0-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:34 PM (65 days ago)            #54
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Adelaide (w) 2-2; over 4.5ft


3-2 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:37 PM (65 days ago)            #55
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Hume City over 2.5ft
HT over 1/2 nhồi


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:44 PM (65 days ago)            #56
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Hume City over 2.5ft
HT over 1/2 nhồi


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:47 PM (65 days ago)            #57
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Hume City over 2.5ft
HT over 1/2 nhồi


HT 1-0; không lẽ còn 1 gaol nữa over ht 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:48 PM (65 days ago)            #58
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Ai đi qua xin 1 like quá con số 4 tks nhiều 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 5:58 PM (65 days ago)            #59
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Port Mel Sharks HT over 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:03 PM (65 days ago)            #60
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

HT 1-0; không lẽ còn 1 gaol nữa over ht 1.5


Đi bụi 😫
Tks AE tặng like 😍, chúc AE nhiều may mắn 👍.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:11 PM (65 days ago)            #61
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Port Mel Sharks HT over 1/2


Thêm cái over 2 ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:20 PM (65 days ago)            #62
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Port Mel Sharks HT over 1/2


Bù giờ em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:25 PM (65 days ago)            #63
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
81' E.Eaghes 1-2 ; over 3.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:36 PM (65 days ago)            #64
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

81' E.Eaghes 1-2 ; over 3.5ft


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:49 PM (65 days ago)            #65
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Adelaide united over 2ft
HT over 1/2


0-2 hòa 😀


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 6:53 PM (65 days ago)            #66
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Hume City over 2.5ft
HT over 1/2 nhồi


2-0; over nhẹ 2.5 kích cho nổ 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 7:11 PM (65 days ago)            #67
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

2-0; over nhẹ 2.5 kích cho nổ 😜


Đi bụi cả 2 😫
Giải Úc mấy hôm nay căng quá,đạn lép mang đi săn 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 7:14 PM (65 days ago)            #68
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Thua ít múc Port Mel Sharks over 1.5 ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 7:18 PM (65 days ago)            #69
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Thua ít múc Port Mel Sharks over 1.5 ft


Trời nó nổ 2-0,em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 7:26 PM (65 days ago)            #70
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Thêm cái over 2 ft


2-0 hòa 😀


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 9:55 PM (65 days ago)            #71
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Valerenga 1-0; over 1.5 nhẹ nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:02 PM (65 days ago)            #72
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
FC Astana HT over 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:09 PM (65 days ago)            #73
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Valerenga 1-0; over 1.5 nhẹ nhẹ


Còn 8' thả ít ăn nhiều cũng zô 😀
Em đã về 1-1 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:11 PM (65 days ago)            #74
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

FC Astana HT over 1/2


40' 0-0; over 2 ft x3


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:16 PM (65 days ago)            #75
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Qarabag 1-1; over 2.5 x2 ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:21 PM (65 days ago)            #76
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

FC Astana HT over 1/2


Đi bụi HT 😫

H2: over 1 3/4ft x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:22 PM (65 days ago)            #77
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Qarabag 1-1; over 2.5 x2 ft


1-2 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:29 PM (65 days ago)            #78
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Beitar Tel Aviv Ramos 1-1; over 2.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:33 PM (65 days ago)            #79
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Beitar Tel Aviv Ramos 1-1; over 2.5ft


1-2 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:37 PM (65 days ago)            #80
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Hapoel Ramat Gần FC 1-2; over 3.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 10:41 PM (65 days ago)            #81
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Hapoel Ramat Gần FC 1-2; over 3.5ft


2-2 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:02 PM (65 days ago)            #82
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Đi bụi HT 😫
H2: over 1 3/4ft x2


Em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:03 PM (65 days ago)            #83
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

40' 0-0; over 2 ft x3


Em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
Ét bét
15-Mar 2019 Friday 11:05 PM (65 days ago)            #84
Senior Member


Posts: 328
Liked By: 103
Joined: 16 Feb 19
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
giờ e mới vào. tiếp đi bro :D


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,209,375 Tổng số thành viên: 3107
   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:06 PM (65 days ago)            #85
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Burnley U23 0-0; over ht 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:08 PM (65 days ago)            #86
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by Ét bét:

giờ e mới vào. tiếp đi bro :D


Vào sớm tí lụm đã 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
Ét bét
15-Mar 2019 Friday 11:09 PM (65 days ago)            #87
Senior Member


Posts: 328
Liked By: 103
Joined: 16 Feb 19
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Vào sớm tí lụm đã 😜


tại giờ mới làm về bác :D

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,209,375 Tổng số thành viên: 3107
   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:12 PM (65 days ago)            #88
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
Mã này ăn nó rồi thấy có biến động làm nhẹ nhẹ
Af Asatana 2-1; over 3.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
Ét bét
15-Mar 2019 Friday 11:13 PM (65 days ago)            #89
Senior Member


Posts: 328
Liked By: 103
Joined: 16 Feb 19
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Mã này ăn nó rồi thấy có biến động làm nhẹ nhẹ
Af Asatana 2-1; over 3.5h1 tuồng vãi luôn
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 89,209,375 Tổng số thành viên: 3107
   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:23 PM (65 days ago)            #90
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
UAE D1: Masfut 0-0; over 1/2 ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:24 PM (65 days ago)            #91
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Burnley U23 0-0; over ht 1/2


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:27 PM (65 days ago)            #92
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Mã này ăn nó rồi thấy có biến động làm nhẹ nhẹ Af Asatana 2-1; over 3.5


Đi bụi 😫,sorry AE vào đầu thua 2 mã liên tục 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:31 PM (65 days ago)            #93
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

Burnley U23 0-0; over ht 1/2


H2: 0-0; over 1.5ft x2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
hinh
15-Mar 2019 Friday 11:42 PM (65 days ago)            #94
Silver Member


Posts: 16166
Liked By: 5899
Joined: 24 Sep 17
Followers: 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,169,687.50
Ranked:
#794

 
quote originally posted by hinh:

UAE D1: Masfut 0-0; over 1/2 ft


Đi bụi 😫

3 mã liên tục 😂, đến giờ đen rồi thôi nghỉ.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
61.1 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

18.212.83.37