SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 250116 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > ----------EM CỨ THẾ LUÔN LÀM ANH KHỜ DẠI----------

   » CHAT Now! « [ 134 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: ----------EM CỨ THẾ LUÔN LÀM ANH KHỜ DẠI----------       - Views: 729 Change Timezone:
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 7:15 PM (75 days ago)               #1
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Beitar Petah Tikva
FC Roei Heshbon Tel Aviv
Hòa
1 : 1
2H 25
OFT23/4 -----------> Nhồi nhẹ nhàng


_--------_

   

Advertisement

---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 7:21 PM (75 days ago)            #2
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Palestine
Australia
0 : 2
1H 20
Nổ như máy, chắc bung bét thôi
OFT41/4


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 7:23 PM (75 days ago)            #3
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Beitar Petah Tikva
FC Roei Heshbon Tel Aviv
Hòa
1 : 1
2H 25
OFT23/4 -----------> Nhồi nhẹ nhàngOh Yessss...............Chạy đi đâu? 
1 : 2
2H 32

 


_--------_

  Like     
ThaoLeNguyen 11-Jan 2019 Friday 7:26 PM (75 days ago)            #4
Senior Member


Posts: 369
Liked By: 79
Joined: 26 Nov 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Beitar Petah Tikva
FC Roei Heshbon Tel Aviv
Hòa
1 : 1
2H 25
OFT23/4 -----------> Nhồi nhẹ nhàng


thanks bro...1-2 roi ạ

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 22,549,687 Tổng số thành viên: 1048
  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 8:27 PM (75 days ago)            #5
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Palestine
Australia
0 : 2
1H 20
Nổ như máy, chắc bung bét thôi
OFT41/40 : 2
2H 25
OFT21/2X3 ------------> Nhồi ra goal 
 


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 8:47 PM (75 days ago)            #6
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
0 : 2
2H 25
OFT21/2X3 ------------> Nhồi ra goal Oh Yessssss................Chạy lên quận à? ​​​​​​​
Khà khà.............AE chén có đã không? AE nhồi có sướng không? 
0 : 3
2H 44

 


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 8:51 PM (75 days ago)            #7
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Finland (N)
Estonia
Hòa
0 : 1
HT
OFT21/4


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 9:00 PM (75 days ago)            #8
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Al Shabab (KSA)
Al Feiha
Hòa
1 : 0
1H 35
OFT23/4


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 9:28 PM (75 days ago)            #9
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Finland (N)
Estonia
Hòa
0 : 1
HT
OFT21/40 : 2
2H 24

Tiếp OFT21/2 -------------> Nhồi nhẹ nhàng
 


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 9:41 PM (75 days ago)            #10
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Finland (N) Estonia Hòa 0 : 1 HT OFT21/4Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:

0 : 2
2H 24

Tiếp OFT21/2 -------------> Nhồi nhẹ nhàngOh Yesssss..............Chạy lên quận à? 
1 : 2
2H 37

 


_--------_

  Like     
luunhan93 11-Jan 2019 Friday 9:42 PM (75 days ago)            #11
Active Member


Posts: 32
Liked By: 12
Joined: 17 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
0 : 2
2H 24

Tiếp OFT21/2 -------------> Nhồi nhẹ nhàngOh Yesssss..............Chạy lên quận à? 
1 : 2
2H 37
Hay quá sếp 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 22,549,687 Tổng số thành viên: 1048
  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 9:52 PM (75 days ago)            #12
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Al Shabab (KSA)
Al Feiha
Hòa
1 : 0
1H 35
OFT23/42 : 0
2H 23

Tiếp OFT21/2 ----------> Nhồi nhẹ nhàng 
 


_--------_

  Like     
sharevn247 11-Jan 2019 Friday 9:53 PM (75 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1316
Liked By: 441
Joined: 20 May 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
2 : 0
2H 23

Tiếp OFT21/2 ----------> Nhồi nhẹ nhàng 


Ẩn kèo mất rồi anh

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PRO CHẾ A_CHIT_88
(Est. May 2016)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,404,375 Tổng số thành viên: 74
  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 9:56 PM (75 days ago)            #14
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Al Shabab (KSA) Al Feiha Hòa 1 : 0 1H 35 OFT23/4
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:

2 : 0
2H 23

Tiếp OFT21/2 ----------> Nhồi nhẹ nhàng Oh Yesssss..............Chạy lên quận à? 
2 : 1
2H 28


 


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 9:58 PM (75 days ago)            #15
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
2 : 0
2H 23

Tiếp OFT21/2 ----------> Nhồi nhẹ nhàng Oh Yesssss..............Chạy lên quận à? 
2 : 1
2H 283 : 1
2H 30
Tiếp oft41/2 nhả xương
 


_--------_

  Like     
Thanhlong91 11-Jan 2019 Friday 10:15 PM (75 days ago)            #16
Senior Member


Posts: 808
Liked By: 202
Joined: 25 Jul 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Oh Yesssss..............Chạy lên quận à? 
2 : 1
2H 283 : 1
2H 30
Tiếp oft41/2 nhả xương
Chị cái k thèm ăn xương 

 


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 10:16 PM (75 days ago)            #17
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Al Shabab (KSA) Al Feiha Hòa 1 : 0 1H 35 OFT23/4
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:

Al Shabab (KSA) Al Feiha Hòa 1 : 0 1H 35 OFT23/4


2 : 0 2H 23 Tiếp OFT21/2 ----------> Nhồi nhẹ nhàng   
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:

Oh Yesssss..............Chạy lên quận à? 
2 : 1
2H 283 : 1
2H 30
Tiếp oft41/2 nhả xương

Hehehe.............Chạy đằng trời, làm tạm 3 mâm trận này 
4 : 1
2H 47

 


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 10:19 PM (75 days ago)            #18
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Mã cuối nghỉ 
Hapoel Nir Ramat HaSharon
Hapoel Petah Tikva
Hòa
1 : 1
2H 17
OFT23/4


_--------_

  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 10:26 PM (75 days ago)            #19
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Mã cuối nghỉ 
Hapoel Nir Ramat HaSharon
Hapoel Petah Tikva
Hòa
1 : 1
2H 17
OFT23/4Hehehe.............Chạy lên quận à? 
1 : 2
2H 21

 


_--------_

  Like     
luunhan93 11-Jan 2019 Friday 10:27 PM (75 days ago)            #20
Active Member


Posts: 32
Liked By: 12
Joined: 17 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Hehehe.............Chạy lên quận à? 
1 : 2
2H 21Tiếp đi bác, nghỉ sớm thế
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 22,549,687 Tổng số thành viên: 1048
  Like     
hht91 11-Jan 2019 Friday 10:27 PM (75 days ago)            #21
Junior Member


Posts: 16
Liked By: 2
Joined: 03 Jan 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
Hehehe.............Chạy lên quận à? 
1 : 2
2H 21


Bái phục ạ


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 61,891,562 Tổng số thành viên: 1985
  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 10:28 PM (75 days ago)            #22
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi luunhan93:
Tiếp đi bác, nghỉ sớm thếAE không hứng thú lắm thì post làm gì em 
Tự phang thôi, lúc nào máu thì lại post. GL em 
 


_--------_

  Like     
QuangHuy 11-Jan 2019 Friday 10:31 PM (74 days ago)            #23
Active Member


Posts: 77
Liked By: 23
Joined: 09 Nov 18


Tipsters
Championship:
AB$: 900,000
Ranked:
#1433

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi ---NHIEP PHONG---:
AE không hứng thú lắm thì post làm gì em 
Tự phang thôi, lúc nào máu thì lại post. GL em 
Anh em vẫn bám càng bro mà. Làm mấy mã nữa để anh em về bờ nào Ad ơi!


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #8 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 22,549,687 Tổng số thành viên: 1048
  Like     
---NHIEP PHONG--- 11-Jan 2019 Friday 10:35 PM (74 days ago)            #24
Gold Member

AsianBookie In-Running Tipster


Posts: 15693
Liked By: 29791
Joined: 31 Oct 16
Followers: 237


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi QuangHuy:

Anh em vẫn bám càng bro mà. Làm mấy mã nữa để anh em về bờ nào Ad ơi!AE nào mà chơi cùng thì nãy giờ cũng lụm 8 mâm rồi chưa kể những mã nhồi ra goal phút cuối mới nổ và những mã nhồi nhẹ nhàng nữa (nhẹ nhàng thì cũng phải win nửa ACC rồi). GL AE nhé!
 


_--------_

  Like     
thualanghi 11-Jan 2019 Friday 10:39 PM (74 days ago)            #25
Silver Member


Posts: 10159
Liked By: 4778
Joined: 30 Jan 16
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by ---NHIEP PHONG---:

AE nào mà chơi cùng thì nãy giờ cũng lụm 8 mâm rồi chưa kể những mã nhồi ra goal phút cuối mới nổ và những mã nhồi nhẹ nhàng nữa (nhẹ nhàng thì cũng phải win nửa ACC rồi). GL AE nhé!
 


ngap mom roi ....


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #26 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,494,062 Tổng số thành viên: 39
  Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > ----------EM CỨ THẾ LUÔN LÀM ANH KHỜ DẠI----------
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
13.1 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.242.115.55